Academicienii oraşului Năsăud

ILIE-MIRON CRISTEA

Nãscut în 18 iulie 1868, la Topliţa, jud. Harghita - mort în 6 martie 1939, la Cannes (Franţa), înmormântat în Bucureşti.
            Dupã mamã era bistriţean: Domniţa Coman de religie gr.-catolicã se nãscuse în Pinticu, jud. Bistriţa-Nãsãud şi era din...

Citeşte mai departe: ILIE-MIRON CRISTEA

GEORGE COSBUC

Nãscut în 20 septembrie 1866, la Hordou, azi Cosbuc, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 9 mai 1918, Bucureşti.
           A urmat cursurile primare la patru scoli, Hordou, Salva, Telciu şi inclusiv norma din Nãsãud de unde trece în bãncile Gimnaziului superior grãniceresc (1876-1884), dupã care se înscrise la Universitatea din Cluj, fiind student la litere si filosofie între 1884 şi 1887. Fãrã sã termine studiile, pleacã la Sibiu în calitate de redactor la "Tribuna", desfãşurând amplã şi rodnicã activitate de creaţie din care o bunã parte va publica în ziarul la care lucra, în 1889 s-a refugiat în România, stabilindu-se la Bucureşti pentru toatã viaţa, în timpul cât scria, a încercat tot felul de slujbe pentru a-şi asigura...

Citeşte mai departe: GEORGE COSBUC

SIMEON-FLOREA MARIAN

 

    Nãscut la l septembrie 1847, în satul Iliseşti, corn. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava - mort în 11 aprilie 1907, la Suceava.
           Începe şcoala primarã în sat, o continuã în Suceava. Studii gimnaziale face mai multe clase în acelaşi oraş si în douã din Transilvania, în anul şcolar 1869/'70 este elev în clasa a VII-a a Gimnaziului românesc gr.-catolic din Nãsãud, având diriginte pe prof. Maxim Pop care preda clasei limba românã, iar la celelalte materii are profesori pe dr. loan M.Lazãr, Octavian Bariţiu, Leon Pavelea, Florian Motoc, Teodor Dumbravã, Andrei Mazanec, losef Hanosek13. De pe aceste meleaguri culege folclor despre grãnicerii nãsãudeni în Revoluţia din 1848-49....

Citeşte mai departe: SIMEON-FLOREA MARIAN

FLORIAN PORCIUS

   Nãscut în 16 august 1816, Rodna, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 30 mai 1906, Rodna.
           Începe sã înveţe la şcoala elementarã a bisericii rom.-cat. deschisã pentru copiii minerilor din Rodna, dupã care a frecventat şcoala normalã (norma) din Nãsãud între 1827-1831, iar primele clase gimnaziale la Cluj, apoi a trecut la cel din Blaj, absolvind cu calificativul de eminent, în 1838 a urmat cursul preparandial al lui loan Marian şi din l noiembrie 1839 a funcţionat învãţãtor comunal în Rodna.
           Din iniţiativã si pe cheltuialã proprie a mers în 1844-'45 la Viena pentru a studia la şcoala superioarã de pedagogie. Fiind pasionat, în paralel a studiat cursurile de botanicã, economie şi...

Citeşte mai departe: FLORIAN PORCIUS

IACOB MURESANU

Nãscut la 27 noiembrie 1812 în Rebrişoara, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 17 septembrie 1887, Braşov.
şcoala elementarã a fãcut-o la triviala din Nãsãud, dupã care a urmat Gimnaziul superior român din Blaj. Tot acolo a fãcut şi studiile superioare de filosofic şi teologie, cum era atunci profilul Academiei gr. cat.
           La cererea braşovenilor este trimis în 1837 de Episcopia gr.-cat. blãjeanã profesor pentru Gimnaziul catolic ce urma sã se înfiinţeze. Ajuns cadru didactic la acest gimnaziu care-1 studiau destui români în lipsa unuia în limba maternã (pânã la transformarea acestuia în liceu românesc), timp de 19 ani a fost profesor, iar 20 de ani si director, dovedindu-se un educator şi conducãtor de aleasã vocaţie. Dar încã în...

Citeşte mai departe: IACOB MURESANU

Mai multe articole...