Academicienii oraşului Năsăud

LIVIU REBREANU

Nãscut în 27 noiembrie 1885, Târlişua, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la l septembrie 1944, Valea Mare, jud.Argeş reînhumat în Bucureşti.
            Face clasele elementare la şcoala din Maieru, apoi ajunge elev la liceul nãsãudean şi dupã promovarea clasei a doua este...

Citeşte mai departe: LIVIU REBREANU

IULIAN MARTIAN

Nãscut în 23 iunie 1867, Mintiu, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 26 octombrie 1937,Nãsãud.
A început şcoala primarã în satul natal, continuând-o la norma din Nãsãud din ale cãrei bãnci trecu la Gimnaziul superior gr.-cat. românesc din acelaşi opid, parcurgând cele şase clase, cât îl consemnã anuarul, între 1877-1883 şi probabil s-a mutat la altul sau a intrat la cea de specialitate.
Contrar firii şi înclinaţiilor sale, el deveni cadet al Scolii militare de stat din Sibiu, îmbrãţişând cariera armelor, urcând în ierarhie pânã la gradul de maior, retrãgându-se pentru a-şi continua cercetãrile. Dar încã de tânãr şi tot timpul cât fusese militar a lucrat neîntrerupt pe tãrâmul ştiinţei istoriei.
Preocuparea principalã a avutei...

Citeşte mai departe: IULIAN MARTIAN

NICOLAE BÃLAN

NICOLAE BÃLAN: Nãscut în 14 aprilie 1882, Blãjenii de Sus, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 6 august 1955, Sibiu; înmormântat la Sâmbãta, jud. Braşov.
            De la şcoala primarã centralã (norma) din Nãsãud, a trecut la Gimaziul superior fundaţional, cum se numea acum liceul grãniceresc. Aici a fost elev între 1892 şi 1900, dobândind temeinicã învãţãturã si remarcându-se în cadrul Societãţii "Virtus Romana Rediviva", iar în iunie 1900 a susţinut examenul de absolvire cu calificativul "matura cu calcul bun", fiind îndrumat de comisie sã studieze teologia-filosofia, ceea ce va şi face în continuare. S-a înscris la Facultatea teologicã ortodoxã din Cernãuţi la care a studiat între...

Citeşte mai departe: NICOLAE BÃLAN

NICOLAE DRÃGANU

Nãscut în 18 februarie 1884, la Zagra, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 18 decembrie 1939, Cluj. şcoala primarã a urmat-o în localitatea natalã şi norma din Nãsãud, dupã care a trecut la liceu si a fost elev între 1894-1902. Pentru studiile universitare s-a înscris la Facultatea de litere din Budapesta, ca bursier al Fondurilor grãnicereşti, şi imediat dupã absolvire a obţinut doctoratul.
            A depus si examenul de profesor în specialitatea latinã, greacã şi românã, si în anul şcolar 1906/'7 a fost ales suplinitor, apoi din 1908 profesor ordinar definitiv la Gimaziul superior românesc din Nãsãud. încã din 1917 când a fost numit docent la Catedra de limba şi literatura românã de la Universitatea maghiarã din Cluj, unde...

Citeşte mai departe: NICOLAE DRÃGANU

CONSTANTIN C. MOISIL

Nãscut în 8 decembrie 1876, Nãsãud - mort în 22 octombrie 1958 la Bucureşti.
Instrucţia primarã a fãcut-o la norma din localitatea natalã dupã care a trecut în bãncile liceului grãniceresc si pe tot parcursul (1886-1894) a fost între premianţii clasei sale, obţinând la încheiere testimoniul de absolvire cu calificativul "maturu cu eminenţã".
            Luat de Al. Odobescu şi trecut în România, a ajuns student al Universitãţii din Bucureşti, la Facultatea de litere, secţia istorie. Din studenţie începuse sã studieze şi sã cerceteze, sã publice lucrãri, orientându-se spre teme mai îndepãrtate şi inedite. La absolvire, în 1898, a fost trimis în învãţãmântul liceal, la Focşani si de acolo laTulcea...

Citeşte mai departe: CONSTANTIN C. MOISIL